تاریخی

دانلود کتاب گماشتگی های بدفرجام

0
 • عنوان کتاب: گماشتگی های بدفرجام، گوشه ای از تاریخ فراز و فرود حکومت پیشه وری در ایران
 • نویسنده: حسن نظری (غازیانی)
 • مترجم: -
 • موضوع: تاریخی، سیاسی، جامعه شناسی
 • زبان: پارسی
 • تعداد صفحات: 317
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل: 3.1 مگابایت

دانلود کتاب تاریخ کرمان

0
 • عنوان کتاب: قدیمی ترین تاریخ مربوط به حوادث کرمان در عهد سلاجقه
 • نویسنده: احمد بن حامد افضل الدین کرمانی
 • مترجم: -
 • موضوع: تاریخ کرمان
 • زبان: پارسی
 • تعداد صفحات: 145
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل: 1.4 مگابایت

دانلود کتاب تمدن گمشده عیلام

0
 • عنوان کتاب: دنیای گمشده عیلام، بازسازی یک تمدن گمشده
 • نویسنده: والتر هینتس
 • مترجم: فیروز فیروزنیا
 • موضوع: تاریخی، تمدن عیلام
 • زبان: پارسی
 • تعداد صفحات: 216
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل: 7.1 مگابایت

دانلود کتاب تاریخ افضل

0
 • عنوان کتاب: تاریخ افضل یا بدایع الزمان فی وقایع کرمان
 • نویسنده: افضل الدین ابوحامد احمدبن حامد کرمانی
 • مترجم: -
 • موضوع: تاریخی
 • زبان: پارسی
 • تعداد صفحات: 120
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل: 3.4 مگابایت

دانلود مقاله شناخت مجموعه ارسلان

0
 • عنوان کتاب: پژوهشی بر شناخته مجموعه ارسلان جاذب در دوره غزنوی در سنگ بست
 • نویسنده: احمد صالحی کاخکار، نجمه موسی تبار
 • مترجم: -
 • موضوع: علمی - پژوهشی، پژوهش تاریخی
 • زبان: پارسی
 • تعداد صفحات: 18
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل: 0.8 مگابایت